onsdag 27 april 2016

Vem är jag på nätet? > Vem blir jag på nätet? Med Matilda Åhall

Matilda var en ny fantastisk bekantskap för mig och jag kommer definitivt att lyssna på henne igen om jag får chansen!


Här kommer några minnesanteckningar och tankar.

Eleverna har skapat fiktiva personer på nätet, alterego eller karaktärer.
Dessa har "köttats" fyllts på med identitetsskapande fakta.  Dessa har sedan fått ett twitterkonton och ett instakonto. Kontona är helt öppna och gav lärdom om konton som kanske inte är äkta, som när tex @leffethegunnar...

Barn och ungdomar jobbar med text eller bild som ett symbolspråk.

Barnen/ungdomarna använder sitt språk hela tiden och skriftspråket är "tillbaka". 
Men bilder används också - så både bildspråk också det skrivna måste undervisas om och med för att kunna vara kloka konsumenter OCH producenter.

Eleverna är konservativa i sina roller på nätet.

Inte längre 15 min i rampljuset - utan 24/7 i det publika

Tvinga dem att beskriva sin symbolik, av bilder och korta kommentarer.

Skolan behövs för att leda dem och stötta dem.

En karta har ingen början eller slut...och på samma sätt så behöver vi lära eleverna att orientera sig i på den digitala kartan.

Exempel på uppdrag:
Ta de första 10 bilderna (eller texterna) från elevernas sociala flöden och bearbeta/analysera dem.

Om jag ska skapa en berättelse, saga, tidningsartikel... Fast bara med bilder, hur blir det då?

Surfplatta i undervisningen av Camilla Askebäck Diaz och Lena Gällhagen

Boken - "Surfplattan i undervisningen"

Vad för lärandet framåt?

Flera praktiska exempel på resurser till visualisering, socialt lärande, berättande, spel mm


Kärnkompetenserhttps://www.thinglink.com/scene/777282774888349696 Micke Gunnarsson <3

Micke Gunnarsson

Det går inte att sammanfatta Micke - det går bara att rekommendera honom. Ska jag ändå göra ett försök att sammanfatta - så får det bli med en bild!Mickes figurer - http://mickesfigurer.se/om-micke/ Hur bra framtidssättare är vi?
Vilka förebilder är vi?
Lever vi eller överlever vi?Använda framtiden som lockbete - inte som hot!

http://www.expressen.se/gt/har-oppnar-europas-allra-forsta-robotkrog/

Vi önskar att barnen litar på oss - men vet vi vart de ska? http://youtu.be/wPOgvzVOQig 

Vi vuxna ska finnas där för barnen som supportern är där för sitt lag - finnas där i både med- och motgång

Klassrummet var gammalt och ruttet - så jag gjorde om det...

Vad är Edu-spaces?

Miljön i skolan som ska stötta de undervisning som sker där.
Variationen av aktiviteter stämmer dåligt överens med hur de flesta klassrum ser ut idag. 
Varför är det så liten skillnad på hur ett klassrum ser ut idag med hur det såg ut för 100 år sedan - när undervisningen har förändrats mycket? Eller har den det? Är läroboken och läraren fortfarande ifokus och vi behöver utforma rummet utifrån detta?Ett nytt ekosystem för lärande? För vilken aktivitet utformar vi klassrummet? "Prov" står 0ggr i Lgr11 men ordet "samtal" står 99 ggr.

Vittra Telefonplan - en skola med en helt annan miljö. En ny miljö ger nya utmaningar i hur man ska vara lärare i en miljö som inte "signalerar" skola? Att fånga eleverna genom att utgå ifrån deras intresse. Att skapa en struktur kring lärprocessen så eleverna får syn på sitt lärande.
Skapade ett spel - blixtjakten.se


Fjällenskolan
Rektor utlyste en tävling där eleverna fick designa ett drömklassrum och den klassen som vann fick pengar i pris för att kunna inreda sitt klassrum.
Ett nytt klassrum utan kateder utmanar många lärares vardag och rutiner. Var ska jag stå när jag har genomgångar? Hur ska eleverna sitta vid diagnoser och prov i en sån miljö?
När inte den yttre ramen finns är det viktigt att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och vara observanta på vad som händer i den friare miljön.


Ett storklassrum med 60 elever. En gradäng där alla kan samlas. Många runda bord där eleverna kan samarbeta men också möjlighet att dela det stora rummet i två med en vikvägg.
Viktigt att förbereda både elever och pedagoger på förändringen som den nya miljön är och att ha en tydlig plan och tydliga riktlinjer.


Hur stort eller litet får man tänka? Ekonomiska förutsättningar?

tisdag 26 april 2016

Daniel Barker - digitala läromedel på vetenskaplig grund?

Daniel BarkerLärare och läromedelsförfattare (Natur och kultur)
Skillnaden mellan läromedel och lärarmedel.

Fungerar flipper classroom? Vad menar vi då med flipper classroom?.... Och vad menar vi med att det fungerar?


Gravplatser på bloggen med länkar till filmer att se och läkar till kontrollfrågor. Kontrollfrågor och svarsfrekvens följs upp varje gång och om inte det görs så minskar antalet elever som svarar. (Uppföljning!)

Flippat enligt Daniel
Eleverna ser filmer och svarar på frågor - och detta - ligger till grund för lektionen.

Resultat av flippat klassrum enligt Daniel. Det underlag som Daniel visar inte tydligt att det är bättre att flippa.

De som lyckas pratar matematik och jämföra lösningar med varandra - lyckas också med sina matematikstudier.

Peer Instruktion - EPATANKEN ÄR INTE ATT HITTA DET BÄSTA SÄTTET > utan se många sätt att tänka för att berika sättet att tänka.

Om vi tror att läraren är den enskilt viktigaste komponenten för att eleverna ska lyckas ... Så måste läromedel vara resurser som stöttar och hjälper läraren i sin lärargärning - att undervisa!

Ska du köpa ett nytt läromedel måste du fråga dig: Vilar detta på vetenskaplig grund?


Sara Bruun - praktisk inspiration för att komma igång med digitala verktyg.

Sara BruunRektor - våga flippa dina möte, frigör tid så pedagogerna hinner lära sig! Lägg ut IKT-träff varje månad och lär av varandra

Muntlig feedback på elevtexter med skärminspelningsverktyg eller "explain everything-appar"

Sara menar att när man lärt sig verktygen så sparar det tid. En effektivisering av arbetet.

Eleverna sparar filmer

Sara använder Google formulär i kombination med Flubaroo
Korturl.com/SB

Zaption.com är ett bra verktyg för att skapa egna hörövningar.
Ett enkelt verktyg där du lägger in en Youtube-klipp och lägger frågor till.

Quizizz.com (som kahoot - men med "läxfunktion")
Även denna underlättar - då de är självrättande! Eleverna kan göra om quizen hur många gånger som helst.

Quizlet - kan man inte vara utan...
Att söka efter andras gör att jag även här sparar tid.
Flera funktioner och den nya varianten "live" delar in eleverna i grupper och dessa tävlar sedan med varandra. Det krävs att man samarbetar inom laget för att lyckas.

http://lrbloggar.se/sarabruun/Lotta Bohlin

London tour guidehttps://prezi.com/m/nulfgmpek_uz/

Klassblogg - "levaochlära"

Rika uppgifter
FÅ uppgifter
Över LÅNG TID
med RIKTIGA MOTTAGARE

Lucy - Lottas eng pseudonym dyker upp ibland

Alla elever måste lära sig presentationen om sig själva som guider och vad guidningens intro och skapar sig sin egen namnskylt. (Vissa guider kan också andra språk.)


WORKPLAN
Dusch (sli-film med flyg över London... Tillsammans komma ihåg och fortsätta fylla på med elevernas egna idéer - brainstorma, zooma in på London men också färglägga karta på papper.
Ramverk/byggsats jmf med "den magiska dörren"

Process och samarbete 
- nyckelord, skriva meningar/texter (blir grunderna i elevernas presentationer,  big ben, London eye, Madame Tussaud, Hyde park, Jack the Ripper, 
Produkt - övning

Dela
Filma eller skapa presentationer, bjuda in föräldrar och släktingar...Lova ville inte vara med själv på sin film - så hon lade upp sina bilder på golvet och har programmerat en beebot som åkte omkring när Lova berättade.

Andra rika uppgifter 
- tala som Ted
- Värmeradio
- Livsviktig poesi (finns som app och det finns en lärarhand på 
- Barnboken
- Dagboken
- En bok du sent ska glömma
- Puppetry

TOURIST ATTRACTIONS
VOCABULARY (med egna ord-lappar (appar), eller wordbook eller quizlet... Ord som ger ord - om jag kan...så vill jag veta....
LGR11

Elever som fick åka till London BETT å berättade om sitt projekt - tala som Ted